Hof van Delftstraat 28
2635 EH  Den Hoorn
Tel: 015 – 256 00 20
info@kleyweg.com

Profiel

V.A.M. Kleyweg is een innovatief electrotechnisch ontwerp- en installatiebureau, gevestigd in Den Hoorn, Zuid-Holland.

Vincent Kleyweg startte het bedrijf in 1987. Er wordt niet gewerkt met personeel zodat u altijd te maken heeft met één persoon, van order intake tot oplevering. Een kleinschalig bedrijf staat voor kwaliteit.

Om continue aantoonbaar de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen zijn we aangesloten bij de volgende branche- en certificeringsorganisaties:

Uneto-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Uneto-VNI heeft voor haar leden diverse voorwaarden opgesteld die gehanteerd kunnen worden bij het sluiten van een overeenkomst.  Door het hanteren van deze voorwaarden bent u onder andere verzekerd van garantie op het werk en de installaties.

Meer informatie …

SEI – Stichting Erkenning Installatiebedrijven

In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. De SEI is opgericht door UNETO-VNI en de VEWIN.

Meer informatie …

VCA Gecertificeerd

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Meer informatie …

Sterkin – Erkend Installateur

Stichting Sterkin is verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de erkenningsregeling REI , ten behoeve van de electrotechnisch installateur. Opname in het register vindt plaats nadat is aangetoond dat over voldoende aantoonbare vakmanschap en geschikte meetmiddelen wordt beschikt.

Meer informatie …